+40-723-188-000 Comanda apel
Cos (0)
Coșul este gol!

Confidentialitate

CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Eurotabros COM SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau o alta persoana. In acest sens, SC Eurotabros COM SRL  este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub nr. 14844.

 

Scopul

Scopul colectarii acestor informatii este de a strange datele necesare pentru a va putea oferi produsele solicitate.

Obligatia de a furniza datele

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele cu caracter personal, deoarece aceste informatii sunt necesare facturarii si livrarii produselor achizitionate de pe site-ul www.adoremobila.ro. SC Eurotabros COM SRL  colecteaza, integral sau doar partial, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele dumneavoastra, adresa, detalii de contact incluzand numarul dumneavoastra de telefon, de fax, adresa de e-mail - necesare facturarii produselor achizitionate si livrarii comenzii dumneavoastra. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea SC Eurotabros COM SRL de a va oferi produsele solicitate.Destinatia datelor

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator - SC Eurotabros COM SRL  - si pot fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului.

In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele Netopia SRL, iar SC Eurotabros COM SRL  nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

Drepturile dumneavoastra

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe adresa de e-mail office@eurotabros.ro (in format electronic) sau prin posta pe adresa societatii noastre: BD. BIRUINTEI NR.59, PANTELIMON, ILFOV, COD 77145 Romania. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Compania EUROTABROS COM SRLeste operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Registrul Companiilor: Biroul de Înmatriculare a Companiilor
Numărul de înregistrare al companiei: J40/6223/2000
Reprezentant autorizat: Nihat Durak
Număr de înregistrare: RO13168392

Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

În cazul transferurilor de date în afara SEE,  EUROTABROS COM SRL  va utiliza Clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

Cine are acces la datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul grupului  EUROTABROS COM SRL  (pentru detalii privind companiile din grupul  EUROTABROS COM SRL Compania locală  EUROTABROS COM SRL  va acționa numai ca persoană împuternicită de către operatorul de date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal în numele companiei.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara grupului  EUROTABROS COM SRL . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces:  
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta  EUROTABROS COM SRL  care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: 
Ori de câte ori  EUROTABROS COM SRL  vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare:  
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.  Dacă aveți un cont  EUROTABROS COM SRL  sau sunteți membru al  EUROTABROS COM SRL  Club, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră și din paginile  EUROTABROS COM SRL  Club.

Dreptul la ștergerea datelor: 
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de  EUROTABROS COM SRL , cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
* aveți o datorie neplătită la  EUROTABROS COM SRL , indiferent de metoda de plată;
* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
* datoria pe care o aveți la  EUROTABROS COM SRL  a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;
* cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:  
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în  EUROTABROS COM SRL :s.  EUROTABROS COM SRL  nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct: 
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;
* modificând setările contului dumneavoastră  EUROTABROS COM SRL ;

Dreptul la restricționarea prelucrării: 
Aveți dreptul să solicitați ca  EUROTABROS COM SRL  să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în  EUROTABROS COM SRL :s,  EUROTABROS COM SRL  va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte,  EUROTABROS COM SRL  trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă  EUROTABROS COM SRL  nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa  office@eurotabros.ro .

Responsabilul cu protecția datelor:
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa  office@eurotabros.ro , menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:  
Dacă sunteți de părere că  EUROTABROS COM SRL  vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.